Energioptimering – Penge lige ned i lommen

Energikrav til moderne ventilationsanlæg er blevet skærpet betydeligt hen over de seneste år. Derfor er der blevet udviklet nye ventilatorer og nye motorer, som kan yde det samme som tidligere ventilatorer og motorer, men med væsentligt lavere energiforbrug. Det betyder for dig, at det i mange tilfælde kan betale sig at udskifte ventilatorer og motorer i dit ventilationsanlæg – også selvom dit anlæg ikke er ret gammelt.

Vi kan hjælpe med at vurdere dit anlæg, og regne på om der er økonomi i at foretage energiforbedringer.

(+45) 32 52 84 43
hje@hje.nu