Seriøs service udført af seriøse servicemontører

Vi har desværre tit oplevet, at service ikke tages seriøst. Dette gælder både på kundesiden, hvor man glemmer at ventilationsanlæg bliver slidte og beskidte, og på entreprenørsiden hvor servicen ikke bliver udført professionelt. I HJE Ventilation styres kontraktserviceen af vores serviceafdeling, der består af en servicechef, en servicekoordinator og fire faste servicemontører. Vores servicemontører har alle været i HJE Ventilation i mange år og vi tilstræber, at det er de samme folk der betjener dig hver gang. Det er din sikkerhed for, at den servicemontør der besøger dig, kender dit anlæg.

Pålidelighed er et nøgleord. Service skal udføres til tiden og det servicerede anlæg skal være i orden efter et servicebesøg.

Vores servicemontører får løbende de relevante kurser, så de kan løse de problemer der må opstå på et ventilationsanlæg. Samtidig besidder de en god portion opfindsomhed, så de problemer de ikke har lært om også kan løses på stedet. Vi ved ikke alt, men lidt om det hele – og resten finder vi ud af når det bliver nødvendigt!

Derfor er service vigtigt

Et ventilationsanlæg skal sikre cirkulation af ren luft i eksempelvis kontorlokaler eller procesudsugning fra stinkskabe i laboratorier eller emhætter. Har et anlæg beskidte filtre eller defekter, fungerer anlægget ikke optimalt. Årsagen til dårligt indeklima på eksempelvis kontorer, kan skyldes manglende service og vedligehold på ventilationsanlæg. Et procesudsugningsanlæg der bryder ned, vil kunne medføre produktionsstop.

Vi foreslår service sat i system

Vi har gode erfaringer med, at servicen sættes i system og tilbyder derfor at indgå en servicekontrakt. Indgås en kontrakt, forpligter HJE Ventilation sig til at udføre fast service på et ventilationsanlæg. Antallet af eftersyn afhænger af hvilken type anlæg der er tale om, hvor det er placeret og hvad det betjener.

Det får du med service af HJE Ventilation

Service består af rensning, smøring, justering og kontrol af ventilationsanlægget. Vi rengør alle dele i anlægget. Efter behov udskifter vi filtre og foretager andre småreparationer, der kan være nødvendige som følge af slid på anlægget. Vi funktionstester også eksempelvis sikkerhedsautomatik.

Hvis der er behov for det, medtager vi gerne service på tilhørende køleanlæg samt automatik- og cts-anlæg.

Efterfølgende udarbejder vi en servicerapport, hvor vi kort beskriver det udførte arbejde. Rapporten indeholder også eventuelle bemærkninger fra vores servicetekniker, så du som kunde får det fulde overblik over dit anlæg. Vi gennemgår gerne rapporten med den anlægsansvarlige og afgiver tilbud på eventuelle reparationsarbejder, der falder uden for servicen. Herefter aftaler vi i fællesskab hvilke reparationer der skal udføres.

Særlige fordele med en servicekontrakt

Som servicekunde er du med en servicekontrakt på forkant med dit ventilationsanlæg og sikrer dig så godt som muligt, at et anlæg fungerer, som det skal. Skulle uheldet alligevel være ude, kan du som servicekunde forvente særlig høj prioritet og hurtig assistance fra HJE Ventilation.

Som servicekunde får du derudover særskilt rabat på reservedele, der udskiftes i forbindelse med den løbende kontraktservice.

(+45) 32 52 84 43
hje@hje.nu